Петъчна находка

bpo_online-6

Засега е само още заявка в клас 29 за мляко и млечни продукти, заведена под номер 2016141621N.

Премине ли през експертиза по същество и стигне ли до регистрация, ще е чиста понеделнишка марка 🙂

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *