Facebook със забрана да заличава метаданните в снимки

Споделянето на снимка във Фейсбук е съпътствано от (невидима) за потребителя обработка, при която се заличават метаданните, указващи авторството върху нея. Continue reading