САЩ: програмният интерфейс получава авторскоправна закрила

Съдът приема, че структурата и организационната последователност в подредбата на API пакетите класира Oracle като носител на авторско право върху програмния интерфейс. Continue reading