Агрегаторите на информация не са отговорни за чуждото съдържание, което публикуват чрез RSS

Това е приел Федералният Върховен Съд на Германия (BGH) в своето решение VI ZR 144/11 от 27 март тази година, за което съобщава немският правен сайт Telemedicus.

В решението си BGH

отхвърля отговорността на агрегаторите

за съдържанието на показваната от тях под формата на RSS feeds чужда информация.

Все пак Върховният немски съд поставя липсата на отговорност под едно условие: чуждото съдържание трябва да бъде разпознаваемо като такова:

 

Показваното на уебсайта на ответника съдържание следва да се приеме за означено като чуждо, когато под заглавието е видна препратка към източника или крайния сайт, от който информацията е била почерпена – в конкретния случай: „Bild.de“.

По този начин на читателя става ясно, че съдържанието не е създадено от ответника, а от указаното трето лице.

 

В допълнение, съдът е приел, че агрегаторът не е длъжен да подлага на мониторинг информацията, която прави достъпна, нито активно да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Решението е интересно

и за нас в България, защото в основата му се намира общоевропейската директива за електронна търговия, която в Германия е транспонирана в Закона за телемедиите (Telemediengesetz), а у нас – в Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

За съжаление

решавайки един важен казус, BGH не се е произнесъл по друг не по-малко важен, а именно: може ли агрегаторът на информация да показва чуждо съдържание чрез RSS, без преди това да е получил съгласието на носителя на права върху въпросното съдържание.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube