Заявка за промишлен дизайн пред Българско патентно ведомство

Компетентно за регистрацията на промишлен дизайн в България е Българското патентно ведомство (БПВ).

Защитата на дизайна може да се използва за защита на цялостния външен вид на даден продукт или на част от продукт, определен от особеностите, на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

В производството пред БПВ българските физически и юридически лица могат да се самопредставляват, като с оглед особеностите на процедурата и изискванията е препоръчително да се ангажира представителството на адвокат или вписан в регистъра на ведомството представител по индустриална собственост.

За такава услуга можете да разчитате на кантора Регюлиджънс.

В зависимост от изискванията на клиента можем да предложим заявката на промишлен дизайн пред БПВ срещу начална цена от 800 лв без ДДС. В нея включено е проучването за новост, оформянето и подаването на заявката и цялата кореспонденция до вписването в регистъра на дизайните.

По искане на клиента и срещу отделно заплащане можем да изготвим графичните изображения на подлежащия на закрила дизайн.

Горепосоченият хонорар не включва представителство в случай на отхвърляне на заявлението.

Освен това към БПВ се дължат следните такси:

40 лв. такса за подаване на заявка;
70 лв. такса за експертиза на първия дизайн;
35 лв. такса за експертиза за всеки следващ дизайн;
180 лв. регистрация на дизайн;
50 лв. издаване на свидетелство за регистриран дизайн;
30 лв. публикация в Официалния бюлетин на регистриран дизайн – за 30
всяко изображение.

Обичайната продължителност на процедурата (ако срещу молбата няма възражения) е около 2 месеца.

Имате ли въпрос относно защитата на промишлени дизайни в България? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube