Обичате ли Стив?

Ако не Вие, то от холандската фирма Digital Signage Architect със сигурност обичат Стив Джобс, което и много вероятно ги е мотивирало да заявят регистрацията на фигуративната марка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под номер 010259083 пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар за класовете 16 (хартиени изделия), 24 (текстилни изделия) и 25 (дрехи и обувки).

Apple Inc пък изобщо не изглеждат очаровани от идеята на холандците, защото са започнали производство по нейната опозиция.