Петъчна находка

look amazing

Тази повече от интересна комбинация от словни и фигуративни елементи е била заявена под номер 2012123525N за хартия и картон (клас 16), облекло (клас 25), реклама (клас 35) и развлечение (клас 41).

Нейсе, дори добре изразената ѝ замечателност, не я е спасила от формалния отказ на експертизата.