Понеделнишки марки 06.08.- 13.08.2012

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са смешни, странни или твърде изявено провалени.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

iRent – Комбинирана

Притежател: „Автотрейд ТС“ ООД, BG, Варна, 9023, бул. „Трети март“ 59

Класове
36 (агенции за намиране на жилища /апартаменти/, агенции за недвижимо имущество, отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на апартаменти)
39 (отдаване под наем на автомобили, организиране на екскурзии, транспортни резервации, автомобилен транспорт, транспортиране на пътници)
41 (агенции за билетни услуги /развлечение/, информационни услуги за отмора и почивка).

Моят коментар:

Защо ли им е на Автотрейд ТС ООД да търсят асоциативност (и покрай нея проблеми) с продуктите на Apple Inc?

KOSA.BG – Словна

Притежател: „МЯСТОТО“ ЕООД, BG, ПЛОВДИВ, 4000, ул. „Ангел Кънчев“ 11

Класове
35 (реклама; търговска информация; отдаване под наем на рекламно пространство и време).

Моят коментар:

С този притежател, марката си е дошла тъкмо на „място“!

Озарение – Комбинирана

Притежател: „ОЗАРЕНИЕ“ ЕООД, BG, София, 1309, ул. „Позитано“ 171, ап. 15

Класове
16 (хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове)
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност)
41 (образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност).

Моят коментар:

Винаги готова да те озари с нови рекламни или образователни идеи.

Куклите на Жени – Комбинирана

Притежател: ЖЕНЯ КОСТАДИНОВА ЦВЕТАНОВА, BG, София, 1309, ул. „Позитано“ 171, ап. 15

Класове
16 (хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове)
18 (кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи, куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки)
21 (домакински или кухненски прибори и съдове; гребени и гъби; четки (с изключение на четки за рисуване); материали за изработване на четки; средства за почистване; стоманена тел за домакински цели; необработено или полуобработено стъкло (с изключение на стъкло, използвано в строителството); стъклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове)
24 (текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове; покривки за легла и маси)
28 (игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; украшения за коледни елхи)
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност)
38 (телекомуникации)
41 (образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност).

Моят коментар:

„Куклите на Жени“ в комбинация с „камшици, хамути и сарашки стоки“ си звучи направо плашещо…

BONANZA – Словна

Притежател: MIH Allegro BV, NL, Hoofddorp, 2132 LS, Taurusavenue 105

Класове
35 (реклама; представяне на стоки; радиорекламиране; телевизионни реклами; он-лайн реклама в компютърна мрежа; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; актуализиране на рекламни материали; разпространение на рекламни материали; създаване на рекламни текстове; публикуване на рекламни текстове; отдаване под наем на рекламно пространство и време; разпространение на мостри; подреждане на витрини; услуги за художествено оформление за рекламни цели; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; рекламни агенции; връзки с обществеността; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; професионални консултации в областта на търговията; подпомагане на търговското управление; търговска информация; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; изследвания с търговска цел; счетоводни услуги; издаване на фактури; изготвяне на статистически данни; систематизиране на информация в компютърни бази данни; търсене в компютърни бази данни за трети лица; експертна оценка на търговска ефективност; машинописни услуги; агенции за внос и износ; административно оформяне на поръчки на клиенти; снабдяване за сметка на трети лица; услуги свързани със сравняване на цени; организиране на търгове; информация, съветване и консултиране по изброените услуги
38 (информационни услуги в областта на телекомуникациите; предаване на съобщения и образи с помощта на компютри; предаване по сателит; комуникации чрез телефон; комуникация чрез влакнести оптични мрежи; изпращане на съобщения; телеконферентни услуги; предаване на факсимилета; предоставяне на достъп до форуми за разговори в интернет(чатрум); електронни бюлетини; предавания, емисии по кабелна телевизия; информационни агенции; осигуряване на достъп до бази данни; предоставяне на достъп до глобална компютърна мрежа [услуги на доставчици]; отдаване под наем на телекомуникационно оборудване; информация, съветване и консултиране по изброените услуги)
42 (проектиране на компютърен софтуер; осъвременяване на софтуер; инсталиране на компютърен софтуер; анализ на компютърни системи; компютърни софтуерни консултации; поддръжка на компютърен софтуер; създаване и поддържане на уебстраници за трети лица; предоставяне на пространство за уебстраници; информация, съветване и консултиране по изброените услуги).

Моят коментар:

Както винаги и този седмичен преглед на българската маркетингова активност се оказа истинска бонанца!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube