Понеделнишки марки 15.10.-22.10.2012

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са смешни, странни или твърде изявено провалени.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

EL ENERGY LAWYERS – Комбинирана

Притежател :

  1. „ЮК Аршинкова и Колева“ ООД, BG, София, 1421, бул. „Арсеналски“ 7, ет. 1, ап. 1
  2. „Адвокатско дружество-Николова и Съдружници“, BG, София, 1421, бул. „Арсеналски“ 7, ет. 1, ап. 1

Класове
35 (управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; експертна оценка на търговска ефективност; изследване на пазара; икономическо прогнозиране; систематизиране на информация в компютърни бази данни; консултантски услуги за търговско управление; търговски оценки; подпомагане на търговското управление; проучване на пазара; търговска информация; консултантски услуги в областта на човешките ресурси);
36 (застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество; брокерски услуги; застрахователни консултации; ликвидация на предприятия [финансови сделки]; посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество; финансови анализи);
42 (научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; консултации в областта на архитектурата; строително проектиране; проучване на технически проекти);
45 (юридически услуги; адвокатски услуги; арбитраж; юридически проучвания).

Моят коментар:

Марката на безспорно най-енергичната кантора.

Във фигуративно отношение елементът „Е“ е вграден в доминиращия „L“, което може да доведе до възприятие в последователността „LE“, вместо в желаната „EL“. 

ZF ZLATEN FILTER – Комбинирана

Притежател: „ЕПИЛОГЕС Г.Б.“ ЕООД, BG, ТРУДОВЕЦ, 2160, обл. София, общ. Ботевград, ул. „Хаджи Димитър“ 10

Класове
16 (хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета);
18 (кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи, куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки);
34 (тютюн; принадлежности за пушачи; кибрит).

Моят коментар:

След „Златна есен“ и „Златна скара“ напълно закономерно е да се появи и „Zlaten Filter“.

marka – Комбинирана

Притежател: МАРИНА НИКОЛАЕВА ПРОЙКОВА, BG, София, 1614, кв. „Горна Баня“, ул. „Николай Хрелков“ 29

Класове
18 (кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; куфари, чанти, несесери, портфейли, които са включени в този клас; колани, които са включени в този клас; чадъри);
25 (облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава);
35 (реклама; услуги, свързани с продажба на едро и дребно на облекло и аксесоари към облеклото, обувки, шапки, бижутерийни изделия, куфари, чанти, несесери, портфейли и чадъри, вкл. и чрез глобална компютърна мрежа; групиране на облекло и аксесоари към облеклото, обувки, шапки, бижутерийни изделия, куфари, чанти, несесери, портфейли и чадъри (без транспортирането им) за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин, вкл. и чрез глобална компютърна мрежа; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините]; представяне на стоки; разпространяване на мостри; подреждане на витрини; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; организиране на изложби с търговска или рекламна цел);
42 (дизайн на облекло; дизайн на аксесоари към облеклото; дизайн на обувки, шапки и други принадлежности за глава; дизайн на бижутерийни изделия; дизайн на куфари, чанти, несесери, портфейли; графичен дизайн; вътрешно обзавеждане).

Моят коментар:

Марката „марка“.

Помните ли музикалната група „The Band„?

културовед – Словна

Притежател: „Иван Радев Студио“ ЕООД, BG, София, 1113, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ 28

Класове
35 (реклама; публикуване на рекламни текстове; създаване на рекламни текстове; он- лайн реклама в компютърна мрежа);
38 (телевизионни предавания, емисии);
41 (производство на радио и телевизионни програми; издаване на книги; производство на шоу програми; телевизионни развлечения; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания).

Моят коментар:

Марката „културовед“ е уязвима, защото ако предметът на предаванията според класове 38 и 41 не е култура, то тя е заблуждаваща, ако пък все пак е, то тя е описателна.

iSatori – Комбинирана

Притежател: „ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС“ ЕООД, BG, София, , община Лозенец, ул. „Околовръстен път“ 191

Класове
29 (суроватка; яйчен прах; белтък от яйца; млечни продукти; млечни напитки /с преобладаващо съдържание на мляко/; соево мляко /млечни заместители/; соеви зърна, консервирани, за хранителни цели; желатин за хранителни цели).

Моят коментар:

Към съзвездието от въодушевените от Apple iПродукти добавяме и яйчения прах.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube