Facebook с нова фигуративна марка на Общността

Facebook new figurative mark

На 15.07.2013 от Facebook Inc. са заявили тази интересна визуализация в класове 9, 38, 42 и 45 пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), което от своя страна е завело заявката под номер 011985454.

Не знам за вас, но щом я видях, някак си веднага ме подсети за това лого на Ubuntu,

ubuntu-logo

макар и да е спорно дали налице е сходство, нежели такова, което да е в състояние да въведе информирания потребител в заблуда.

Как мислите вие?

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube