ВАС: Diesel Avio не е сходна с AVIA

В своето решение Решение № 8272 от 02.08.2023 г. по адм. д. № 12020 / 2022 г. Върховният административен съд (ВАС) приема, че заявката за комбинирана марка със словен елемент „Diesel Avio double filtered“ не е сходна в степен на объркване с по-ранната комбинирана марка със словен елемент „AVIA“.

ВАС: Diesel Avio не е сходна с AVIA 1

Оспорената заявка за марка с вх. №144381 – „DIESEL AVIO Double Filtered“ е комбинирана, заявена за регистрация на 23.12.2016 г. за стоки и услуги от класове 1, 4, 7, 12, 35, 37, 39, 40 и 42 на МКСУ. Заявител е „Еко България“ ЕАД, позната като оператор на бензиностанциите „ЕКО“ у нас.

ВАС: Diesel Avio не е сходна с AVIA 2

По-ранната противопоставена марка е марка на ЕС с рег. № 010230671 – AVIA, е комбинирана, заявена на 31.08.2011 г. и регистрирана на 06.10.2012 г. за стоките и услуги от класове 4, 9, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 и 45 на МКСУ, със срок на закрила до 31.08.2031 г. Неин притежател е регистрираното в Швейцария дружество „Авиа Интернешънъл“ (AVIA INTERNATIONAL).

В сравнителния анализ ВАС приема, че визуалните и фонетични сходства – съвпадения в буквите AVI, при изписването на елементите AVIO и AVIA, както и използваният червен цвят, съответно съвпадащите срички A-VI, не са достатъчни, за да обосноват цялостно сходство между знаците. Съдът намира, че не е налице смислово сходство между марките.

Интересна е преценката за степента на внимание на средния потребител, която съдът приема, че би варирала от средна до висока, тъй като качеството и видът на горивото, зареждано от потребителите в техните автомобили на бензиностанциите имат много голямо значение за безаварийното пътуване и поддържане на автомобилите в техническа изправност.

Също интересна е преценката, че характерна особеност за пазара на горива и смазки е, че тези стоки се предлагат винаги и единствено в специализирани места за продажба, принадлежащи на един и същи производител/продавач и снабдявани само от него. Така например на бензиностанциите на „Еко България“ ЕАД се предлагат само горива и смазки, произвеждани от него и никога такива произведени или продавани от Авиа Интернешенъл, както и обратното. По тази причина и не съществува вариант потребителите да сравняват непосредствено марките, съответно да се объркат. Следователно, въпреки установената идентичност на стоките от клас 4 МКСУ на двете марки, потребителите не биха се заблудили и не биха установили асоциативна връзка между регистрираната и заявената марка.

В този смисъл, приема ВАС, независимо от идентичността и сходството при част от стоките и услугите, с оглед много ниската степен на визуално сходство, ниската степен на фонетично сходство и липсата на смислово сходство, между процесната и по-ранната марка не съществува сходство до степен, която да доведе до вероятност за объркване на потребителите.

Имате ли въпрос относно защитата на търговска марка в България? Тогава просто се свържете с нас!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube