Петъчна находка

Този много интересен фигуративен синтез между античните образи на бог Аполон и Александър Македонски с добавен словен елемент „Mr. Vitality“ е бил заявен под номер 2011119860N за стоки и услуги в класове 16, 41 и 42. Статусът на заявката сочи, че тя е била оттеглена от заявителя си и пишещият тези редове блогър искрено съжалява, …