Хвърчилото на Amazon

Това е новата фигуративна марка на Общността, за която предвожданата от Jeff Bezos компания е получила регистрация под номер 11401551. Отнася се до услуги в класовете 35, 38, 39 и 42, чието подробно описание очевидно е повлияно от неотдавнашното решение на Съда на Европейския Съюз в делото IP Translator (C-307/10). Интересно, какво ли ще се …