Петъчна находка

Под номер 2012123178N можете да откриете заявката на този интересен знак за стоки в класове 24 (текстил и текстилни изделия) и 25 (дрехи). Статусът му към момента е отразен с „Публикувана(Оп)“, което може да е индикация за съществуването на по-ранна и сходно баровска марка означава, че ако трети лица не подадат опозиция срещу него в предвидения …