Окончателно: фирмите без седалище в ЕС нямат право на .eu домейн

Може би си спомняте, когато в началото на май отразих заключението на генералния адвокат Верица Тръстеняк по делото Pie Optiek срещу Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains. Днес Съдът излезе с решение (C-376/11), което потвърждава заключението на генералния адвокат. В точка 41 от същото Съдът много конкретно се противопоставя на конструкцията фирма извън ЕС …

Регистрацията на .eu домейн от фирми – само за такива със седалище в ЕС

Накратко, това е мнението, което генерален адвокат Верица Тръстеняк застъпва в заключението си по дело C-376/11. Юристката се аргументира с чл. 4, ал. 2, т. б), подт. i) от Регламент 733/2002, според когото службата по регистрацията на домейни от първо ниво .eu ги регистрира само при поискване от предприятие, което има регистриран офис, централна администрация …