Volen

Тази марка с китайски притежател разполага с международна регистрация,  която обхваща Бенелюкс, Германия, Испания, Франция и Италия. Защитата ѝ се отнася за стоки в клас 18, конкретно портфейли, куфарчета и чанти на колела. Всички сходства с имена на български политици са напълно случайни.