Откъде идва изразът „запазена марка“?

Едва ли в днешно време някой не е наясно със символа на ограденото в кръгче латинско R – поставен в комбинация с марка, той указва, че последната е регистрирана, т.е. вписана е в марковия регистър на определена юрисдикция и в това си качество се ползва с по-висока степен на правна закрила, отколкото само заявените за …