Агрегаторите на информация не са отговорни за чуждото съдържание, което публикуват чрез RSS

Това е приел Федералният Върховен Съд на Германия (BGH) в своето решение VI ZR 144/11 от 27 март тази година, за което съобщава немският правен сайт Telemedicus. В решението си BGH отхвърля отговорността на агрегаторите за съдържанието на показваната от тях под формата на RSS feeds чужда информация. Все пак Върховният немски съд поставя липсата …