СЕС: заявяването на чужда марка не е акт на „недобросъвестност“

Image: Yakult by Devil Probably on Flickr В съвсем скорошното си решение по делото C‑320/12 Съдът на Европейския съюз (СЕС) отговори на въпроса дали заявителят на марка в юрисдикция А действа недобросъвестно, при положение, че знае, че друг притежава регистрацията върху идентична марка в юрисдикции Б и В. Конкретният казус се отнася до триизмерната марка-бутилка …

Европейската Комисия предлага облекчения и по-ниски такси за търговските марки

Image: European Commission by quinet on Flickr В днешното си комюнике Европейската Комисия представя пакет инициативи предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. Конкретното изражение на пакета се състои в Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на …