Компютърните програми в Нова Зеландия все пак остават патентноспособни

Image: New Zealand rejects software patents by opensource.com on Flickr За много, предимно онлайн медии, състоялото се вчера гласуване на новия закон за патентите в Нова Зеландия имаше бързия, но кратък ефект на пожар в стърнище – заглавията тип „Нова Зеландия забранява патентоването на софтуер“ буквално избуяха в повечето от водещите сайтове (неизчерпателно тук, тук …