Петъчна находка

Тази комбинирана марка е била заявена преди малко повече от година под номер 2012123648N. Интересното при нея е, че противно на създаваното от словните и фигуративните ѝ елементи впечатление, тя няма никакво отношение към музейното дело. За сметка на това, обаче, заявителят ѝ е счел за възможно, че тя ще получи регистрация за изключително широката …