„READY TO FUCK“ или още маркова любов made in Germany

Тази доста безразсъдно подбрана комбинирана марка е била заявена пред немското патентно ведомство (DPMA) за хартия и картон (клас 16), дрехи и шапки (клас 25), както и за образование, развлечение и спортна дейност (клас 41). С постановеното си през октомври 2012, но обявено едва вчера решение, Върховният съд в страната на Нибелунгите приема, че издържаната в …

„Headfuck“ или когато марки противоречат на добрите нрави

В края на октомври 2010 немският гражданин Jochen Machwart заявява комбинираната марка „headfuck“ (номер 302010063304) в патентното ведомство на своята страна (DPMA) за стоки и услуги в класовете 16, 25, 35 и 38. Учудващо, но на 31.12.2010 немското ведомството (очевидно след извършена експертиза по същество) публикува заявката на г-н Machwart. На 31.03.2011 или в последния …