Колко различни са SEIKOH и SEIKO?

С този въпрос съвсем наскоро се е занимал Общият съд на Европейския съюз в рамките на решението си по дело T-519/10. Според твърденията на жалбоподателя SEIKOH GIKEN комбинираната (фигуративна и словна) марка не е дотолкова сходна със словната марка на ответника SEIKO, че да съществува вероятност от объркване от страна на съответните потребители. След прилагането …