Петъчна находка

Под номер 2012125578N тази малко или повече изобразяваща кутия цигари комбинирана марка е била заявена в отнасящия се за тютюневи изделия клас 34 от международната класификация на стоките и услугите. Какво ли си е мислел заявителят ѝ при подбора на словния елемент – има там едни цигари „Parliament“, защо в едно демократично общество да няма …