Верижна обработка на личните ни данни без съответното съгласие?

Верижна обработка на личните ни данни без съответното съгласие?

Image by Intel Free Press on Flickr Когато физическо лице е длъжно да даде личните си данни на държавен орган за една конкретна цел, може ли друг държавен орган, различен от първия, да използва подадените пред първия орган данни на въпросното физическо лице без изричното съгласие на последното, особено когато данните му ще бъдат използвани …

СЕС: заявяването на чужда марка не е акт на „недобросъвестност“

Image: Yakult by Devil Probably on Flickr В съвсем скорошното си решение по делото C‑320/12 Съдът на Европейския съюз (СЕС) отговори на въпроса дали заявителят на марка в юрисдикция А действа недобросъвестно, при положение, че знае, че друг притежава регистрацията върху идентична марка в юрисдикции Б и В. Конкретният казус се отнася до триизмерната марка-бутилка …