Apple с енигматична заявка за нова фигуративна марка

Image: OHIM Това е новата фигуративна марка, която Apple са заявили пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). Заявката е заведена под номер 11329877 и се отнася до класовете 9, 35, 38, 39, 41, 42, 43. В преобладаващата си част тя покрива услуги, по-конкретно реклама, телекомуникации, транспорт, развлечение, но и екзотичните за компанията от …