СЕС: заявяването на чужда марка не е акт на „недобросъвестност“

Image: Yakult by Devil Probably on Flickr В съвсем скорошното си решение по делото C‑320/12 Съдът на Европейския съюз (СЕС) отговори на въпроса дали заявителят на марка в юрисдикция А действа недобросъвестно, при положение, че знае, че друг притежава регистрацията върху идентична марка в юрисдикции Б и В. Конкретният казус се отнася до триизмерната марка-бутилка …

Техническите средства за защита – антипиратски или антипазарни?

Image: Nintendo Games by tifotter on Flickr Онези от вас, които играят на електронни игри със сигурност са се сблъсквали с проблема, наречен технически средства за защита (у нас дефинирани в § 2, 14 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП). Всъщност замислени като защита срещу посегателства, насочени към авторските (и/или сродни) права на притежателите си, тези …