Чудна 3D марка или какво е общото между дрехите, напитките и тоалетната чиния

През май миналата година тази повече от причудлива триизмерна марка е била заявена в немското патентно ведомство (DPMA), което я регистрира под номер 302012030377 за дрехи, обувки и шапки (клас 25), безалкохолни напитки (клас 32) и алкохолни напитки без бира (клас 33). Поглъщането на напитки, били те алкохолни или безалкохолни, е пряко свързано с отделянето им …