Facebook с три загадъчни нови марки на Общността

Преглеждайки новите заявки в базата данни на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) попаднах на три, подадени от името на социално-медийния гигант. Първата и заявена под номер 012618328 марка е чисто фигуративна и видимо предизвиква асоциации с пресечена (почти) през средата окръжност. Втората (012618351) е комбинирана и съдържа по-горе представената фигуративна, към която като …