Facebook с нова фигуративна марка на Общността

На 15.07.2013 от Facebook Inc. са заявили тази интересна визуализация в класове 9, 38, 42 и 45 пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), което от своя страна е завело заявката под номер 011985454. Не знам за вас, но щом я видях, някак си веднага ме подсети за това лого на Ubuntu, макар и …

Чудна 3D марка или какво е общото между дрехите, напитките и тоалетната чиния

През май миналата година тази повече от причудлива триизмерна марка е била заявена в немското патентно ведомство (DPMA), което я регистрира под номер 302012030377 за дрехи, обувки и шапки (клас 25), безалкохолни напитки (клас 32) и алкохолни напитки без бира (клас 33). Поглъщането на напитки, били те алкохолни или безалкохолни, е пряко свързано с отделянето им …

BMW с нова фигуративна марка

Тази причудлива вариация на основната фигуративна марка (пресечения на четири кръг) на Bayerische Motoren Werke AG е получила регистрацията си в класове 9, 18, 25 и 28. Случайно или не, но вписването ѝ под номер 3020120568734 в регистъра на Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) е извършено на интересната за всички нумеролози дата 12.12.2012. С какво …

Хвърчилото на Amazon

Това е новата фигуративна марка на Общността, за която предвожданата от Jeff Bezos компания е получила регистрация под номер 11401551. Отнася се до услуги в класовете 35, 38, 39 и 42, чието подробно описание очевидно е повлияно от неотдавнашното решение на Съда на Европейския Съюз в делото IP Translator (C-307/10). Интересно, какво ли ще се …

Нова фигуративна марка за Volkswagen

Това е новата фигуративна марка на Общността, за която концернът от Волфсбург е получил регистрация под номер 011410552. Заявените класове са 6, 12, 40 и 42. Формата подсеща за произвеждания между 1938 – 2003 легендарен модел – т. нар. „бръмбар“ (Käfer на немски, Beetle на английски), или пък „костенурка“, както е известен у нас. Интересно …

Apple с енигматична заявка за нова фигуративна марка

Image: OHIM Това е новата фигуративна марка, която Apple са заявили пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). Заявката е заведена под номер 11329877 и се отнася до класовете 9, 35, 38, 39, 41, 42, 43. В преобладаващата си част тя покрива услуги, по-конкретно реклама, телекомуникации, транспорт, развлечение, но и екзотичните за компанията от …

Обичате ли Стив?

Обичате ли Стив?

Ако не Вие, то от холандската фирма Digital Signage Architect със сигурност обичат Стив Джобс, което и много вероятно ги е мотивирало да заявят регистрацията на фигуративната марка под номер 010259083 пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар за класовете 16 (хартиени изделия), 24 (текстилни изделия) и 25 (дрехи и обувки). Apple Inc пък изобщо не изглеждат …