Хърватско се присъединява към марката на Общността

Image: Croatia by Zdenko Zivkovic on Flickr Заявителите на марки на Общността трябва да знаят, че направените след 1 юли 2013 г. заявки ще обхващат и Хърватско в качеството ѝ на нова страна-членка на Европейския Съюз. Подобна е ситуацията и за притежателите на общностни марки – считано от 1 юли 2013 г. техните съществуващи регистрации …