КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

Приетият от КЗЛД списък е неизчерпателен, като може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.

GDPR: как ефективно да се сдобием с потребителското съгласие

GDPR: как да се сдобием с потребителското съгласие 1

На фона на множество публикации по темата липсват такива как точно да изглежда съгласието на потребителите, което да гарантира правната сигурност на администраторите на лични данни.