КЗК: логото на ТВ-НЕТ не имитира марката на НЕТ 1

Net 1 Logo   TVNET Logo

От 2007 г. молителят НЕТ 1 ЕООД използва регистрираната си в Българско патентно ведомство (БПВ) комбинирана марка в класове 35, 37, 38 и 42.

Видното в съседство лого на дружеството-ответник ТВ-НЕТ ООД не е регистрирано като марка, но ответникът го използва в предлагането на услугите „кабелна телевизия“ и „интернет“ на територията на София още от 1998 г.

В отправено до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) искане, молителят търси установяването на състава на чл. 35, ал. 2 от Закона за защита на конкуренция (ЗЗК), конкретно че ТВ-НЕТ използва марка, която е близка до тези на молителя, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на молителя.

В решението си от 18-ти този месец регулаторът отхвърля искането на НЕТ 1, изграждайки правния си извод върху два основни аргумента.

Първо Комисията подлага регистрираната марка на молителя и логото на ответника на сравнителен анализ, в който тя приема че

е налице общ елемент „NET”, но той бива използван по-скоро като указание за осъществяваната дейност и не може да бъде разглеждан като запомнящ се характерен елемент от изображението на молителя.

Цветовете в знака на „НЕТ 1” ЕООД са червено, бяло и черно, а в този на „ТВ-НЕТ” ООД са тъмно синьо, светло синьо и бяло.

Знакът на „ТВ-НЕТ” ООД е разделен визуално на две части, в светло син квадрат е изписано ТV и словната част „NET” изписана в тъмно син цвят. При използваното означение на молителя липсва елементът „TV”, като след думата „NET” е поставена цифра „1”.

Шрифтът при изписването на „NET” също не е идентичен, тъй като буквите от търговската марка на „НЕТ 1” ЕООД са свързани и преливащи се, а в знака на „ТВ-НЕТ” ЕООД само средната буква в горната си част е свързана с последната.

Словният елемент „NET” е по-голям от цифрата 1, докато в означението на „ТВ-НЕТ” ООД думата „NET” е с по-малък шрифт от думата „ТV”.

 

От това следва изводът

за липсва на сходство в цялостната визия на регистрираната от молителя комбинирана марка и използваното от ответното дружество означение (стилизирано изображение).

Поради това неговото използване не би могло да заблуди потребителите по отношение на предложителя на услугата и да ги пренасочи към неговите услуги.

 

Вторият аргумент е чисто времеви – от представените доказателства КЗК приема, че ТВ-НЕТ започва да използва нерегистрираната си марка почти 9 години преди НЕТ 1 да стартира дейността си и да получи закрила върху своята регистрирана си марка, и заключава, че

е необосновано твърдението, че целенасочено е търсена  имитация на регистрираната марка на молителя.

 

Скромното ми мнение е, че сравнителният анализ търпи известни критики, но в крайния си резултат решението е правилно, тъй като потвърждава стария принцип prior tempore potior iure или първият по време е и първи по право.

Още по-интересно от чисто практическа гледна точка е, че той намира приложението си и в конфликтите между регистрирани и нерегистрирани търговска марки.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube