За кантората

„Регюлиджънс“ е бутикова адвокатска кантора, специализирана в сътрудничеството с компании от областта на информационните технологии, електронния бизнес, медиите, маркетинга и рекламата.

Конкретно, „Регюлиджънс“ може да помогне на Вашата компания

  • да отговаря на регулаторните и административни изисквания, произтичащи на национално, европейско и международно ниво;
  • да създава и защитава своята интелектуална собственост, както и да поддържа успешна стратегия с оглед на ползуването на чужда такава и
  • в дългосрочен план да постигне добра бизнес устойчивост, гарантирайки по този начин добрата защита на своите интереси.

Кой стои зад „Регюлиджънс“?

Това съм аз – Емил А. Георгиев, адвокат и представител по индустриална собственост в сферата на марките, географските означения и промишлените дизайни. В това си качество действам както пред Българското патентно ведомство (БПВ), така и пред Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO).

В миналото си съм работил за един от световните технологични концерни, където консултирах в областта на интелектуалната собственост и информационните технологии, както и в сферата на договорния мениджмънт и управлението на риска.

Завършил съм юридическия факултет на Университета Виена, където получих академична степен магистър по право (Magister Juris), а малко по-късно направих следдипломна квалификация по международно право на интелектуалната собственост в Queen Mary College, University of London, от където ме удостоиха с Magister Legum (LL.M.).

Как можете да се свържете с мен?

Ако искате да посетите кантората или да пратите писмо – използвайте следния адрес

Адв. Емил А. Георгиев
Reguligence
Оборище 37
1504 София
България

Ако искате да ми се обадите по телефона или да ми пратите SMS, можете да го направите най-добре на този мобилен номер

+359 887 678 190

Разбира се, че можете да ми пратите и имейл. Тогава просто кликнете на линка долу

Емил А. Георгиев

или изпишете адреса

emil.georgiev@reguligence.com

Искате да знаете още?

Посетете някой от блоговете ми, посветени на интелектуалната собственост, информационните технологии и неприкосновеността на личния живот – The Reguligence Weblog (на английски) или De Libertate Iuris Digitalis (на български).

Също така можете да ме намерите на социалните мрежи FacebookTwitterGoogle+, LinkedIn или Xing.