Лични данни

Защитата на личните данни е важна. Затова на този сайт обработваме вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на вашите данни на този уебсайт.

Използване на „бисквитки“

На сайта си използваме две услуги по анализиране на трафика: Google Analytics и StatCounter. И двете работят с помощта на т. нар. „бисквитки“ – малки текстови файлове, които при посещението ви на сайта се зареждат във вашия браузър и се съхраняват във вашето крайно устройство (компютър, телефон или таблет). Те са безобидни.

Получената чрез тях информация разкрива дали посещавате сайта за първи път и какво гледате на него, но не и вашата самоличност.

Google Analytics

Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта. Получените от това данни се използват за оптимизиране на съдържанието на уебсайта.

Услугата Google Analytics се предоставя от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Във връзка с използването на Google Analytics на сайта ни, Google действа като обработващ и обработва данни за използването на уебсайта от наше име, като по силата на стандартно споразумение е поел договорно задължение да предприема и поддържа мерки за гарантиране на сигурността и поверителността на обработваните данни.

По време на посещението ви на уебсайта се записват следните данни:

 • прегледани страници,
 • вашето поведение на страниците (напр. време на престой, кликвания, поведение при скролване),
 • приблизителното ви местоположение (държава и град),
 • вашият IP адрес (в съкратен вид, за да не е възможно ясно разпределение),
 • техническа информация като браузър, интернет доставчик, крайно устройство и резолюция на екрана,
 • пътека, по която сте стигнали до уебсайта ни (т.е. чрез кой друг уебсайт или рекламен материал сте стигнали до нас).

Тези данни се прехвърлят на сървърите на Google в САЩ, като по собствени данни извършва това на основание приети от Европейската комисия стандартни клаузи за защита на данните.

Уточняваме, че никакви лични данни като име, адрес или данни за контакт не се предават на Google Analytics.

Google Analytics съхранява бисквитки в уеб браузъра ви за период от две години след последното ви посещение. Тези „бисквитки“ съдържат произволно генериран потребителски идентификатор, с който можете да бъдете разпознати при бъдещи посещения на уебсайта.

Записаните данни се съхраняват заедно с произволно генерирания идентификатор на потребителя, което дава възможност за оценка на псевдонимни потребителски профили. Тези данни, свързани с потребителя, се изтриват автоматично след 14 месеца. Други данни се съхраняват в обобщен вид за неопределено време.

Винаги можете да настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“ на Google Analytics или да  инсталирате opt-out добавката за браузър за еднократно деактивиране на Google Analytics.

StatCounter

На сайта също така има активиран плъгин на брояча StatCounter, който съхранява

 • датата и часа на посещението ви,
 • вашия IP адрес,
 • информация за браузъра, операционната система и крайното ви устройство,
 • името на вашия интернет доставчик,
 • времето на престоя ви тук и
 • кои материали на сайта сте достъпили.

Използваме брояча на StatCounter, за да анализираме интернет трафика на сайта си, като това отново се случва с помощта на „бисквитки“.

Винаги можете да заличите приетите „бисквитки“ на StatCounter или да настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на нови. Информация как да сторите това можете да достъпите -> тук.

Ползваме безплатната версия на StatCounter, която съхранява само информация за последните 500 посетители на сайта. След изчерпването на този контингент съхранените данни биват презаписвани с онези на следващите 500 посетители, като по този начин старите биват заличавани автоматично. Така погледнато средноаритметичният период на съхранение на данните ви на нашия сайт е 8 дни. С други думи, не бива да посещавате reguligence.com за период между седмица и 10 дни, за да сте сигурни, че информацията ви е заличена от лога на StatCounter.

Политиката за поверителност на StatCounter можете да достъпите -> тук.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика извършваме на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на регламента се състои в това да сме наясно за броя на посетителите, както и кои публикации пораждат най-голям интерес сред тях. По този начин подобряваме както функционалността на сайта, така и качеството на предоставяната от кантората услуга.

Вашите права

Общият регламент ви дава право на достъп до вашите данни, които обработвамe, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с нас по един от следните начини:

Пълна информация за кантората и как да се свържете с нас можете да намерите -> тук.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube