Портфолио

Специалните области на компетентност на кантората:

Интелектуална собственост

Комплексна консултация относно защитата на вашата иновативност (патенти, полезни модели), креативност (авторски и сродни права) и отличителност (марки, географски означения и промишлени дизайни).

Процесуално представителство пред Българското Патентно Ведомство (БПВ), пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), както пред Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост при регистрацията на марки, географски означения или промишлени дизайни.

Процесуалното представителство се отнася както до съдебни искови производства пред окръжните съдилища при авторскоправни въпроси и Софийски градски съд за обектите на индустриална собственост, така и до контролните за БПВ и СЕСИС национални и европейски съдебни инстанции – Административен съд – София град и Върховен административен съд, съответно Общ съд на Европейския съюз.

Нелоялна конкуренция

Предоставяне на цялостна консултация как да съобразите търговското си поведение с разпоредбите относно нелоялната конкуренция, конкретно с оглед въвеждане в заблуждение, заблуждаваща и сравнителна реклама, имитация и нелоялно привличане на клиенти. Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и контролните за нея съдебни инстанции.

Защита на лични данни

Предоставяне на комплексна консултация относно изпълнение на задълженията ви по Общия регламент за защита на личните данни (по-известен като GDPR) и Закона за защита на личните данни, както и процесуално представителство пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и контролните за нея съдебни инстанции.

Електронни съобщения и електронна търговия

Предоставяне на цялостна консултация относно какво и как трябва да спазвате, за да отговаряте на изискванията към предоставянето на онлайн услуги.

Защита на потребителите

Предоставяне на комплексна консултация по конкретни въпроси на потребителската защита, като сделки от разстояние, нелоялни търговски практики, намаление на цени и промоционални условия. Процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителите.

Договорен мениджмънт

Изготвяне на договори и/или участие в процеса на тяхното договаряне. Наблюдение на дългосрочни договорни правоотношения, изпълнявани в партньорство между една организация и друга. Координиране на всеки аспект на договора – от преглеждането и одобряването на условията на договора до изпълнение на услугите, доставка на стоките или лицензирането на правата по тях, съблюдаване на отговорността при изпълнението, предприемане на действия при неизпълнение, разрешаване на конфилкти в хода на изпълнение на договори или след тяхното прекратяване.

Кантората разполага с дългогодишен опит в областта на лицензионните договори и отстъпването и прехвърлянето на права на интелектуална собственост с международен елемент.

Медийно право

Комплексна консултация относно вашите задължения според действащата медийна регулация, както и процесуално представителство пред Комисията за журналистическа етика към Националния съвет за журналистическа етика.

Защита на честта, достойнството и доброто име

Процесуално представителство в дела за обида и/или клевета, нанесени включително в интернет или социалните медии (Фейсбук, Туитър).

Процесуално представителство

Кантората предлага процесуално представителство както пред съдилищата по граждански, търговски, административни и наказателни (от частен характер) дела, така и пред особени юрисдикции като Българско патентно ведомство (БПВ), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) и Комисия за защита от дискриминация (КЗД).

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube