Портфолио

Тук ще намерите с какво конкретно мога да Ви бъда полезен ако:

 1. Вие имате или искате да развивате електронен бизнес

Комплексна консултация относно какво и как трябва да спазвате, за да отговаряте на изискванията към предоставянето на онлайн услуги.

Примери:

 • Каква информация сте длъжни да публикувате?
 • Как да подхождате при съставянето и разпращането на търговски съобщения, така че да не бъдат квалифицирани като спам?
 • Каква потребителска информация можете да съхранявате и при какви условия?
 • Какви са Вашите задължения при сключването на договори чрез електронни средства?
 • Какви са Вашите отговорности?

2. Вие действате в сферата на информационните технологии, комуникациите и/или медиите

Комплексна консултация относно Вашите задължения според действащата комуникационна или медийна регулация.

Примери:

 • Какво трябва да предприемете за осъществяването на електронни съобщения?
 • С какви изисквания (общи и специфични) трябва да се съобразявате?
 • Какво е значението на пазарната регулация за Вас?
 • Какви са Вашите задължения към крайните потребители?
 • Какви са Вашите задължения относно информационната сигурност и защитата на лични данни?
 • Какво трябва да предприемете за осъществяването на медийни услуги?
 • Какви са Вашите общи и специфични задължения като доставчик на медийни услуги?

3. Вие желаете да защитите и подсигурите плодовете на Вашия интелектуален труд

Комплексна консултация относно Вашите възможности на защита в зависимост от полето Ви на действие, представителство пред Българското Патентно Ведомство, както и пред Европейското Ведомство за Хармонизация във Вътрешния Пазар при регистрацията на марки, географски означения или промишлени дизайни, както и на възможностите Ви да извършвате сделки с Вашия интелектуален капитал.

Примери:

 • Как да защитите разпознаваемостта на Вашите продукти чрез регистрацията им като марка или промишлен дизайн?
 • Как да защитите резултата на Вашата авторска и творческа дейност?
 • Как да работите правно издържано със софтуер с отворен код и да монетизирате Вашата работа?
 • Как да защитите уникалността на Вашите идеи?
 • Как да превърнете интелектуалния си капитал в пари?