Петъчна находка

Тази многозначителна комбинация от словни и фигуративни елементи е била заявена за облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава в клас 25. Българското патентно ведомство я завежда под номер 2009109010N, но в края на краищата отказва да я регистрира като марка. Какво ли е подтикнало експертизата на БПВ да посегне към това толкова крайно …