КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

Приетият от КЗЛД списък е неизчерпателен, като може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.

GDPR: как ефективно да се сдобием с потребителското съгласие

GDPR: как да се сдобием с потребителското съгласие 1

На фона на множество публикации по темата липсват такива как точно да изглежда съгласието на потребителите, което да гарантира правната сигурност на администраторите на лични данни.

Верижна обработка на личните ни данни без съответното съгласие?

Image by Intel Free Press on Flickr Когато физическо лице е длъжно да даде личните си данни на държавен орган за една конкретна цел, може ли друг държавен орган, различен от първия, да използва подадените пред първия орган данни на въпросното физическо лице без изричното съгласие на последното, особено когато данните му ще бъдат използвани …