КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация.

Задължението за провеждане на предварителна консултация е по чл. 65, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Приетият от КЗЛД списък е неизчерпателен, като може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.

Конкретно, видовете операции по обработване, които изискват задължителна предварителна консултация с КЗЛД, са:

  1. Редовно и систематично обработване на данни за местоположение на лица с технически средства с цел осъществяване на контрол по спазването на мярка за неотклонение по чл. 58 от Наказателнопроцесуалния кодекс.
  2. Мащабно обработване на лични данни на деца за целите на предотвратяване, разследване или разкриване на противообществени прояви или престъпления, извършени от или срещу малолетни и непълнолетни, вкл. за целите на прилагане на възпитателни мерки или наказания.
  3. Мащабно обработване на специални категории лични данни по чл. 51, ал. 1 от ЗЗЛД*, когато това е свързано с автоматизирано вземане на решения, вкл. с цел извършване на криминологичен анализ.
  4. Осъществяване на систематично мащабно наблюдение на публично достъпни зони, когато това е свързано с автоматизирано вземане на решения, вкл. лицево разпознаване.
  5. Осъществяване на миграция на данни от съществуващи към нови технологии, когато това е свързано с мащабно обработване на данни.

Имате ли въпроси, свързани с обработването на лични данни? Просто ни се обадете!

* Това е обработване, разкриващо расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравословното състояние или сексуалния живот и сексуалната ориентация на лицето.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube