КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

КЗЛД публикува списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

Приетият от КЗЛД списък е неизчерпателен, като може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.