Марка на деня

Тази представена със специфичен шрифт марка е регистрирана под номер FR0003232726-01 във Френското Патентно Ведомство (INPI) за дрехи (клас 25), безалкохолни напитки (клас 32) и ресторантьорство и настаняване (клас 43). Макар и да я смята за някак си тематично подходяща, пишещият тези редове блогър не е съвсем сигурен дали наименованието на марката следва да се …