Понеделнишки марки 05.11.-12.11.2012

Понеделнишките марки са забележителни находки, чиито регистрации са били публикувани от Българското Патентно Ведомство (БПВ) през някой от понеделниците на месеца.

Към понеделнишките марки се числят и такива, които са получили регистрацията си през други дни от седмицата, стига те да са смешни, странни или твърде изявено провалени.

Изборът на марките е чисто субективен и се публикува седмично.

pechat na knigi.com – Комбинирана

Притежател: „Печатница НИМА“ ЕООД, BG, ПЛЕВЕН, 5800, ул. „Димитър Константинов“ 29

Класове
16 (брошури; книги; книжки; каталози; списания).

Моят коментар:

Подбраните (словен и фигуративен) елементи правят марката описателна, като от това не я спасява дори „разчупеното“ ѝ изписване.

De’ HOME – Комбинирана

Притежател: „КРЕЗ“ ЕООД, BG, ПАЗАРДЖИК, 4400, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройкомаркет Крез

Класове
4 (промишлени масла и греси; смазки; препарати за абсорбиране на прах, омокрящи и свързващи средства; горива (включително моторно гориво) и осветителни вещества; свещи, фитили);
19 (неметални строителни материали; неметални твърди тръби за строителството; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници);
20 (мебели, огледала, рамки за картини; стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, камъш, тръстика, ракита, рог, кост, слонова кост, бален, раковина, кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители на тези материали или от пластмаса);
21 (домакински или кухненски прибори и съдове; гребени и гъби; четки (с изключение на четки за рисуване); материали за изработване на четки; средства за почистване; стоманена тел за домакински цели; необработено или полуобработено стъкло (с изключение на стъкло, използвано в строителството); стъклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове);
28 (игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; украшения за коледни елхи).

Моят коментар:

Коментара тук оставям на читателите.

Чукча – Словна

Притежател: ЕТ „МАРСИ-МИНЧО БАКАЛОВ“, BG, БУРГАС, 8000, жк „Победа“, ул. „Байкал“ 9

Класове
29 (мляко и млечни произведения; месо, риба, птици и дивеч; месни продукти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; яйца; хранителни масла и мазнини);
30 (сладоледи; кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго; заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни; хляб; сладкиши и захарни изделия; мед; меласа; мая; бакпулвер; сол; горчица; оцет; сосове /подправки/; подправки; лед);
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност).

Моят коментар:

Чукча заявител, а не потребител.

Golden Fenix egg – Комбинирана

Притежател: „ФЕНИКС ДИСТРИБУТОРС“ ООД, BG, Пловдив, , ул.“Юндола“ 8

Класове
5 (диетични храни за медицински цели);
29 (месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини);
30 (кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, сладоледи; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед).

Моят коментар:

Това определено е златното яйце измежду публикуваните досега понеделнишки марки.

Ф – Комбинирана

Притежател: „ФОТОН-К“ ЕООД, BG, СМОЛЯН, 4700, ул. „Оборище“ 32

Класове
35 (реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност);
38 (телекомуникации);
42 (научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер).

Моят коментар:

Знак за път с предимство пред всички останали пътища, в чиято вътрешност се намират траектории от бодлива тел, по една от които лети бомба със запален фитил?

TikTak.bg – Комбинирана

Притежател: „КОКТРЕЙД“ ЕООД, BG, ВАРНА, 9000, ул.“Сливница“ 70, ет.3, ап.8

Класове
9 (научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; апарати и уреди за провеждане, комутиране, транспортиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни, записващи дискове; автомати за продажба и механизми за монетни апарати; касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; пожарогасители; електронни публикации [които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител]; електронни табла за обяви; звукозаписни носители; компютри; комтпотьрен софтуер [записан]; компютърни бележници; компютърни памети; компютърни периферни устройства; компютърни програми [софтуер, които може да бъде прехвърлян върху друг носител]; компютърни програми, записани; магнитни кодиращи устройства; магнитни лентови устройства [за компютри]; монитори [компютърни програми]; операционни компютърни програми, записани; предавателни уредби [телекомуникации]);
35 (реклама с изключение на радиореклама; управление на търговски сделки с изключение на услуги, свързани с търговска информация чрез радиопредаване; търговска администрация; административна дейност);
41 (образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност с изключение на развлекателни и образователни радиопрограми, звукозаписи и монтаж на радиопрограми; доставка на онлайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител]; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; компютърна предпечатна подготовка; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на текстове [с изключение на рекламни текстове]; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове);
42 (научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; анализ на компютърни системи; възстановяване на компютърни данни; инженеринг; инсталиране на компютърен софтуер; компютърни софтуерни консултации; компютърно програмиране; конвертиране на данни или документи от физически на електронен носител; конвертиране на компютърни програми и данни [не физическо конвертиране]; консултантски услуги в областта на компютърния хардуер; осигуряване на средства за търсене в интернет; отдаване под наем на компютърен софтуер; отдаване под наем на уеб сървъри; поддръжка на компютърен софтуер; предоставяне на пространство за уебстраници; презапис на компютърни програми; проектиране на компютърен софтуер; проучване и разработване на нови продукти [за трети лица]; създаване и поддържане на уеб страници за трети лица; услуги за защита от компютърни вируси, като се изключват всякакми услуги, свързани със създаването на радиорепортажи.).

Моят коментар:

Кой е готов да изтиктака рекламния си бюджет при духа от вълшебната лампа?

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube