„Headfuck“ или когато марки противоречат на добрите нрави

В края на октомври 2010 немският гражданин Jochen Machwart заявява комбинираната марка „headfuck“ (номер 302010063304) в патентното ведомство на своята страна (DPMA) за стоки и услуги в класовете 16, 25, 35 и 38. Учудващо, но на 31.12.2010 немското ведомството (очевидно след извършена експертиза по същество) публикува заявката на г-н Machwart. На 31.03.2011 или в последния …