Истински телевизионен кетчуп

С преюдициалното си решение по делото ITV Broadcasting Ltd and Others v TVCatchup Ltd (C‑607/11) Съдът на Европейския Съюз (СЕС) постановява, че препредаването на наземен телевизионен сигнал по интернет представлява публично разгласяване по смисъла на директива 2001/29. Бидейки така, операторът на онлайн услугата TVCatchup се нуждае от изричното съгласие на телевизионните организации, осъществяващи първоначалното излъчване или …