Верижна обработка на личните ни данни без съответното съгласие?

Image by Intel Free Press on Flickr
лични данни

Когато физическо лице е длъжно да даде личните си данни на държавен орган за една конкретна цел, може ли друг държавен орган, различен от първия, да използва подадените пред първия орган данни на въпросното физическо лице без изричното съгласие на последното, особено когато данните му ще бъдат използвани за друга цел?

Този много интересен въпрос се съдържа в заведеното под номер C-201/14  и подадено от Апелативния съд на румънския град Клуж (Curtea de Apel Cluj) към Съда на Европейския съюз (СЕС) преюдициално запитване.

Основание за горното се явява дело, по което ответници са Casa Naţională de Asigurări de Sănătate и Agenţia Naţională de Administrare Fiscală или с други думи – огледалните образи на нашите НЗОК и НАП на север от Дунава

Конкретните въпорси са

1. Съставлява ли финансова институция по смисъла на член 124 ДФЕС националният данъчен орган като представител на ресорното министерство на държава членка?

2. Възможно ли е предаването от националния данъчен орган на базата данни за доходите, получавани от гражданите на държава членка, на друга институция на държавата членка, да се урежда с акт, приравнен на административен акт, по-конкретно с протокол, подписан между националния данъчен орган и друга държавна институция, без да е налице привилегирован достъп така както той е определен в член 124 ДФЕС?

3. Вписва ли се в понятието [обосновани] от разумни съображения мерки по смисъла на член 124 ДФЕС предаването на базата данни с цел установяване в тежест на гражданите на държавата членка на задължения за плащане като социални осигуровки към институцията на държавата членка, в полза на която се извършва предаването?

4. Могат ли да бъдат обработвани личните данни от орган, за който тези данни не са предназначени, доколкото тази операция води с обратно действие до имуществени вреди?

 

Плащането на осигуровките очевидно е тема не само у нас, но и в северната ни съседка. Тяхното администриране изглежда е организирано малко другояче (у нас НАП събира както данъците, така и осигуровките), поради което отговарящата за събирането на осигуровките институция проявява ищах да достъпва базите данни на румънската данъчна агенция.

Последното не ще да се е харесало на г-жа Smaranda Bara, за която Гугъл казва, че е адвокат в същия град Клуж.

С интерес очаквам заключението на генералния адвокат, както и, разбира се, самото решение на СЕС.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube