Генеричен домейн срещу комбинирана марка – 1:0

finetubes

Конфликтите между домейн имена и марки са чести и крайният им резултат далеч не винаги е предизвестен.

За последното свидетелства това съвсем скорошно решение на Арбитражa към Световната организация по интелектуална собственост (WIPO), който решава спорове, свързани с т. нар. общи (или международни) домейни от първо ниво.

За какво става дума?

Британската Fine Tubes Ltd, която е притежателка на британската и общностната комбинирана марка „finetubes“ в класове 6 и 40, се обръща към Арбитража с иск срещу притежателя на домейна fine-tubes.com, твърдейки че домейнът е идентичен с нейната марка и поради това трябва да ѝ бъде прехвърлен.

В първата част на защитата си ответникът изтъква, че опитите на ищеца да регистрира „Fine Tubes“ като чисто словна марка са завършили с откази, постановени от водещи маркови ведомства, конкретно OHIM, USPTO, РОСПАТЕНТ и отговарящия за търговските марки отдел на китайското министерство на промишлеността и търговията.

Аргументацията на цитираните ведомства е еднаква – словната марка „Fine Tubes“ не е регистрабилна, защото е

твърде описателна

и като такава попада в полето на приложимите абсолютни основания за отказ.

За разлика от чисто словната марка, някои от ведомствата са регистрирали комбинираната марка (виж картинката) на Fine Tubes Ltd, която съдържа едноименния словен елемент finetubes.

Като втора част от защитата на ответника се явяват няколко решения от практиката на Арбитража, според които словният елемент от комбинирана марка, който сам по себе си не е регистрабилен (а тъкмо такъв е случаят с finetubes), не е бил счетен за съществено сходен с идентично изписан домейн.

Решението

На фона на това Арбитражът приема, че домейнът fine-tubes.com би нарушил права над знака finetubes, само ако той бе регистриран като чисто словна марка, но не и – както е в конкретния казус – като словен елемент от комбинирана такава.

С други думи: невъзможността на ищеца да си подсигури изключителните права върху словната марка „Fine Tubes“ резултира в невъзможността на ответника да ги наруши.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube