PHOTOS.COM не разполага с отличителен характер

Това е тенорът на публикуваното преди два дни решение (T‑338/11) на Общия съд на ЕС.

С него бива

потвърден отказът

на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) срещу заявката на доставчика на снимков материал Getty Images да регистрира словния знак PHOTOS.COM като марка на Общността в класове 9, 42 и 45.

Според OHIM и Съда е приложим чл. 7 (1) (б) и (в) от регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017), защото въпросният знак от една страна не разполага с необходимия за една марка отличителен характер, а от друга е описателен по отношение на заявените класове.

Защо решението е интересно?

Защото заявеният знак всъщност представлява словното възпроизвеждане на домейна от второ ниво „photos“ в комбинация с домейна от първо ниво „com“.

Словно представените домейн имена почти винаги са описателни по отношение на предлаганите с тяхна с помощ стоки и услуги (в конкретния случай фотография и снимки), поради което не могат да бъдат регистрирани като марки.

Тази практика се поддържа не само от OHIM, но и от БПВ – достатъчно е да хвърлите един поглед върху публикуваните на сайта им методически указания.

Ако пък все пак искате да знаете какви са другите възможности да регистрирате своя домейн като марка – просто ми се обадете!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube