Без Fun за FunFactory и секси триизмерната ѝ марка

three-ball-vibrator

Горното е изображение на произвеждания и маркетирания от бременската фирма FunFactory GmbH еротичен вибратор, чийто окончателен отказ за регистрация като триизмерна марка на Общността биде произнесен днес от Общия съд на ЕС.

В решението си T‑137/12 (достъпно на немски и френски) Съдът потвърждава доводите на Апелативния състав на OHIM, според когото

 

…продуктите на конкурентите на жалбоподателя са с продълговата (пръчковидна), но също така и с кълбовидна или закръглена форма, така че заявената марка не демонстрира съществено различие от обичайните за стоките от този тип форми.

 

поради което приема, че вибраторът-марка не разполага с необходимия за регистрацията си отличителен характер.

На свой ред и в допълнение към горното, Съдът констатира, че

 

формата на тези стоки… трябва да е подобаваща за човешкото тяло, така че те да служат според своето предназначение.

Прочее, състоящият се от три взаимосвързани кълба процесен продукт е замислен да постига определен резултат, от който, въпреки баналните подробности на геометричния му облик, не може да се очаква да остави дълготраен и устойчив спомен в съзнанието на релевантния кръг от потребители.

 

С други думи – независимо какво усещане може да създаде у потребител(к)ите си трисферният вибратор на FunFactory, споменът от него не ще бъде достатъчен, за да го отличава от другите подобни продукти.

Честно, досега не бях чел по-фройдистка обосновка на абсолютното основание за отказ според чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009 (понастоящем Регламент 1001/2017)!

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube