Решения на Общия съд на ЕС

Court_of_Justice_of_the_European_Union_emblem.svg

През май 2013 г. Общият съд на Европейския съюз се е произнесъл по 20 дела с предмет търговски марки, по-интересните от които представям на вашето внимание.

Изборът на казусите е чисто субективен и се публикува месечно.

BECK’S vs BE LIGHT

Be Light

С решението си по дело T-172/12 седмият състав на Общия съд потвърждава решението на Апелативния състав относно отхвърлянето на опозицията на притежателя на по-ранната словна марка BECK’S на основание чл. 8, ал. 1, т. б) и чл. 8, ал. 5 от Регламент 207/2009липса на сходство в степен на объркване с по-късната комбинирана марка BE LIGHT в клас 32 (бира).

Съдът приема заключението на Апелативния състав, според което фигуративният елемент в комбинираната  процесна марка следва да се възприема като стилизирано изображение на човешка фигура с разперени ръце и крака, а не като латинската буква „х“, следователно марката Be Light не следва да се възприема като Bex Light.

Поради горното, Съдът приема, че марките не са сходни нито във визуално, нито във фонетично или смислово отношение.

Външен вид и форма на бутилка

форма на бутилка

С решението си по дело T-178/11 първият състав на Общия съд потвърждава решението на Апелативния състав относно заличаването на изобразената триизмерна марка на основание чл. 7, ал. 1, т. а), б), в), г) и д) със съответните подточки i), ii) и iii) от Регламент 207/2009липса на отличителен характер по отношение на стоки в класове 32 (бира, безалкохолни напитки, вода) и 33 (алкохолни напитки с изключение на бира).

Съдебният състав приема, че, бидейки течности, стоките, за които е регистрирана марката, се нуждаят от подходящ резервоар (бутилка), в който да бъдат съхранявани и разпространявани. Именно поради това, обаче, средният потребител по-вероятно ще възприеме въпросната триизмерна марка във форма на бутилка като опаковката, която служи за съхранението на съдържащата се в нея течност, отколкото като служещата за нейното обозначение марка.

В този смисъл Съдът заключава, че процесната марка е просто разновидност на често използвани за съхранението и разпространението на заявените стоки бутилки, и като такава няма да позволи на средния потребител да различи съдържащия се в нея продукт от продуктите на други производители.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube