Решения на Апелативните състави към OHIM

OAMI-OHIM

През месец май 2013 г. Апелативните състави към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) са постановили решения по 14 дела, по-интересните от които представям на Вашето внимание.

Изборът на казусите е чисто субективен и се публикува месечно.

SEVEN vs SEVEN

seven   seven_earlier

Четвъртият Апелативен състав потвърждава решението на отдела по опозиции да отхвърли опозицията на притежателя на по-ранните италианска (с регистрация за клас 14) и общностна (с регистрация за клас 18) комбинирани марки 7 SEVEN срещу заявката за комбинирана марка на Общността V SEVEN на основание чл. 8, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009сходство в степен на объркване по отношение на стоки в класове 14 и 18, както и на основание на чл. 8, ал. 4 от Регламент 207/2009използване на фирменото име Seven S.p.A. по отношение на стоки в класове 14, 18 и 25.

Мотивите на отдела по опозиции са, че, след като заявителят на V SEVEN се е отказал от закрилата в клас 18, сходство с марката на Общността на опонента липсва, а същият от друга страна не е успял да докаже достатъчното използване на италианската си марка.

Що се отнася до фирменото име на опонента, то Апелативният състав анализира предмета на дейност на фирмата според предоставеното удостоверение за актуално и не открива наличието на сходство между него и стоките в клас 14.

ULTRA.AIR ULTRAFILTER

Четвъртият Апелативен състав отменя решението на отдела по заличаванията, с което последният отказва да постанови заличаването на словната марка ULTRA.AIR ULTRAFILTER в класове 7, 9, 11, 37 и 42 на основание чл. 52, ал. 1, т. а) връзка с чл. 7, ал. 1, т. б) и в) от Регламент 207/2009липса на отличителен характер и указателност по отношение на стоките и услугите.

Апелативният състав приема, че ULTRAFILTER е родово понятие, означаващо филтър с микропори, който се използва за целите на т. нар. „ултрафилтрация“ (процес, при който се прихващат микрочастици като вируси и дори молекули).

По отношение на словната комбинация ULTRA.AIR съставът приема, че бива разбрана със значението „супервъздух“ и в тази връзка указва въздух от особено високо качество.

Така погледнато, ULTRA.AIR се възприема хвалебствено по отношение на стоките в класове 7, 9 и 11, съответно на услугите в класове 37 и 42, а ULTRAFILTER – напълно описателно.

Червен метален щифт

red shackle

Четвъртият Апелативен състав потвърждава решението на експертизата да откаже регистрацията на представената фигуративна марка, заявена за стоки в клас 6 на основание чл. 7, ал. 1, т. б) от Регламент 207/2009липса на отличителен характер.

Фигуративната марка се отнася само до елемента в червено, докато представеният с пунктир друг елемент само указва местонахождението на първия и подлежи на т. нар. дисклайм.

Апелативният състав приема, че металните щифтове са основно свързващо звено в почти всички видове сглобки и като такова дават възможност за тяхното бързо свързване или съответно разглобяване.

Съставът приема също, че червеният цвят е ярък и би привлякъл вниманието на потребителите, които обаче не биха го възприели като отличителен, а по-скоро като указващ мястото за бързо сглобяване и разглобяване, и в този смисъл като придаващ на продукта допълнителна функционалност.

Решенията на Апелативните състави

могат да се обжалват

пред Общия съд на ЕС, чиято дейност преглеждам също така веднъж месечно.

В този смисъл тук е мястото да проследявате развитието на вече представените казуси, както и по-интересното от практиката на OHIM и съдилищата на ЕС като цяло.

500pxarrow-leftarrow-rightbandcampbehancebitbucketchaincodepencreative-commonsdeviantartdiggdribbbledropboxenvelope-ofacebookflickrfoursquareget-pocketgithubgoogle-plushacker-newshashtagimdbinstagramlastfmlinkedinmeanpathmediummeetuppausepinterest-pplayreddit-alienrssskypeslidesharesnapchat-ghostsoundcloudspotifystumbleuponthumb-tacktumblrtwitchvimeovinevkwordpressxingyelpyoutube